สร้างเค้าโครง CSS อย่างง่ายด้วย Flexbox | ไร้กรอบ

บล็อก

เรียนรู้วิธีสร้างเค้าโครงและกริด css อย่างง่ายด้วย CSS flexbox เรายังใช้ SCSS สำหรับตัวประมวลผลล่วงหน้า css ของเราด้วย เราไม่เพียงสร้างกริดบล็อกมาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังสร้างกริดสไตล์ก่ออิฐ (ออฟเซ็ต) เพื่อแสดงพลังของ css flexติดตาม: https://www.youtube.com/channel/UCBBGM84ZOs7z5jpTQAaZ_Hg


#css #เว็บพัฒนาwww.youtube.com

สร้างเค้าโครง CSS อย่างง่ายด้วย Flexbox | ไร้กรอบ

เรียนรู้วิธีสร้างเค้าโครงและกริด css อย่างง่ายด้วย CSS flexbox เรายังใช้ SCSS สำหรับตัวประมวลผลล่วงหน้า css ของเราด้วย เราไม่เพียงสร้างกริดบล็อกมาตรฐานเท่านั้น แต่เรายังสร้างกริดสไตล์ก่ออิฐ (ออฟเซ็ต) เพื่อแสดงพลังของ css flex